Hội đồng môn, niên khóa 1991-1994 Trường PTTH Nhị ChiểuHội đồng môn, niên khóa 1991-1994 Trường PTTH Nhị Chiểu tổ chức gặp mặt giao lưu vào ngày chủ nhật trước 30/4 các năm lẻ (2 năm/lần). Địa điểm sẽ do Ban liên lạc lựa chọn và thông báo trên website, email hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho các bạn. Bạn nào chưa có tên trong danh sách hoặc thay đổi địa chỉ, số điện thoại, hãy liên lạc trực tiếp với Ban liên lạc hoặc gửi thông tin theo mục LIÊN HỆ của website:
http://truongnhichieu.ucoz.com/
 http://hoplop.ucoz.com/index/0-2
 Xin cảm ơn!


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.