Header AdsTôi Yêu Bạn Hải Dương

Rơi giấy tờ trên đoạn đường đoạn đường từ TT Phú Thứ về Hạ Chiểu


       
Tôi tên là Le Xuân Quang trong thời gian vao hồi 21h ngày03/10/2013 tôi có đi từ đoạn đường từ TT Phú Thứ về Hạ Chiểu, tôi có đánh roi một số giấy tờ sau:

1)  Chứng mình thư nhân dân mang tên: Lê Xuân Quang - Tổ 65 - Khu 6 - Phường Hà Khẩu - Hạ Long - Quang Ninh
3) Giấy phép lái xe ô tô mang tên:  Lê Xuân Quang - Tổ 65 -Khu 4-  Phường Hà Khánh - Hạ Long - Quang Ninh
4) Giấy phép lái xe mô tô mang tên:  Lê Xuân Quang - Tổ 65 -Khu 4-  Phường Hà Khánh - Hạ Long - Quang Ninh


    
                      Ai nhặt được xin liên hệ với tôi theo số máy : 098.915.066.9
                                                                                     096.928.656.8
                                                                Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


Link diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/524654327602507/


Powered by Blogger.