Rơi giấy tờ trên đoạn đường đoạn đường từ TT Phú Thứ về Hạ Chiểu       
Tôi tên là Le Xuân Quang trong thời gian vao hồi 21h ngày03/10/2013 tôi có đi từ đoạn đường từ TT Phú Thứ về Hạ Chiểu, tôi có đánh roi một số giấy tờ sau:

1)  Chứng mình thư nhân dân mang tên: Lê Xuân Quang - Tổ 65 - Khu 6 - Phường Hà Khẩu - Hạ Long - Quang Ninh
3) Giấy phép lái xe ô tô mang tên:  Lê Xuân Quang - Tổ 65 -Khu 4-  Phường Hà Khánh - Hạ Long - Quang Ninh
4) Giấy phép lái xe mô tô mang tên:  Lê Xuân Quang - Tổ 65 -Khu 4-  Phường Hà Khánh - Hạ Long - Quang Ninh


    
                      Ai nhặt được xin liên hệ với tôi theo số máy : 098.915.066.9
                                                                                     096.928.656.8
                                                                Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


Link diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/524654327602507/

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.