Tùng Con Kinh Môn dân đập đá chính hiệu


Tùng con dân chơi đập đá Kinh Môn Chính hiệu. Có biệt tài phá làng phá xom. Anh em gặp đối tượng này tốt nhất tránh xa.

                                                         Thông Tin Cơ Bản
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.