Bài 2 hợp âm và Gam


Hợp âm là gì?

Hợp âm là tập hợp các âm thanh theo một trật tự nhất định. Hợp âm và điệu nhạc là những yếu tố chính trong vấn đề đệm hát. Kí hiệu tiếng anh của hợp âm là Chord.

Hợp âm có phải là gam?

Khá nhiều bạn mới tập nhầm lẫn giữa hai khái niệm này, bạn có thể nghe người ta nói "đô trưởng" hay "la thứ" nhưng thực sự cái người ta đánh là hợp âm chứ không phải là gam. Bạn cứ tưởng tượng gam là cái to và hợp âm là cái nhỏ trong cái to cũng được, sau này ở các lớp sau bạn sẽ hiểu kĩ hơn nhưng trước hết bạn cứ nhớ "gam" và "hợp âm" là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau nhé ^_^.

Ký Hiệu 

- Người ta dùng Chữ cái để ký hiệu cho Hợp âm trưởng. C = Do trưởng, D= Re trưởng, E= Mi trưởng, F=Fa trưởng, G= Sol trưởng, A= La trưởng, B= Si trưởng.
- Chữ cái thêm chữ "m" phía sau người ta gọi là hợp âm thứ. Cm= Do thứ, Dm= Re thứ, Em= Mi thứ,Fm= Fa thứ, Gm= Sol thứ, Am= La thứ, Bm= Si thứ.
- Chữ cái thêm số "7" phía sau người ta gọi là hợp âm bảy . C7= Do bảy, D7= Re bảy, E7= Mi bảy,F7= Fa bảy, G7= Sol bảy, A7= La bảy, B7= Si bảy.

Một ví dụ về kí hiệu các hợp âm: 
Kênh giải trí Kinh Môn - Hải Dương 24H

No comments

Powered by Blogger.