Chèn link vào Video Facebook tăng traffic cho website


Bạn xem nhiều video trên Facebook và thấy có vài video khi xem xong thì có thêm vài vài lựa chọn như là Watch more, Sign up, Learn More, Down Load,... để khi người ta click vào thì sẽ trỏ là một đường link mới, có thể là website của họ.
Đây là một cách điều hướng traffic cũng khá hay. Bạn có thể xem như hình dưới


Tuyệt đối khi đăng video lên rồi không được nhấn vào chỉnh sửa bài viết nhé !

Kênh giải trí Kinh Môn - Hải Dương 24H

No comments

Powered by Blogger.