Triển lãm cây cảnh Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương 2017Triển lãm được tổ trức vào ngày 25/8/2017 tại Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương Số điện thoại liên hệ anh Tuấn Anh làm cây: 0977694981


Kênh Tin Tức, Giải Trí - Hải Dương 24HNo comments

Powered by Blogger.