Trần Quang Khải một siêu nhân , một huyên thoại trường THPT Nhị Chiểu


                                                 

                                           
          Trần Quang Khải : Là người đầu tiên vinh danh truyền thống học tập của con em Nhị Chiểu với các địa phương khác trên cả nước.  Anh hiện là du học sinh: trợ giảng Harvad". 

Nhắc đên Trần Quang Khải anh còn là  một cảm hứng. một tượng đài  của trường THPT Nhị Chiểu mà tiếp nối anh với rất nhiều cài tên khác .  Nhờ những đóng góp của anh, niềm tự hào về truyền thống hiếu học,  nên tên anh còn được đặt cho một ngôi trường địa phương, trường THPT Trần Quang Khải tại TT PhuThứ-KinhMôn-HảiDương

 Anh là một niềm cảm hứng  bất tận.


Đùa chút !!! Anh là siêu nhân trường ta.

No comments

Powered by Blogger.