Hình ảnh trường THPT Nhị Chiểu ,Hải Dương năm 2013

Hình ảnh được sưu tầm từ trường THpt nhị chiểu vào ngày Chi ân cho các bạn năm cuối cấp 12...
Bạn nào có những tấm hình về ngôi trương Nhị chiểu thì úp vào tobic này cho mọi người cùng xem nha...No comments

Powered by Blogger.