Hạnh Chó Phú Thứ- Kinh Môn- Hải Dương


Một Thằng xã hội Thâm mọi người cần tránh nhé!
Thông tin:
Quê Quán: Phú Thứ- Kinh Môn- Hải Dương
Nick Name: Hạnh chó
Ngày Sinh:4/06/1995
FaceBoock: https://www.facebook.com/duong.tung.39545
Tình Trạng: Chưa chết !!!


No comments

Powered by Blogger.