CTV lạnh Lùng Vô Cảm đã duyêt


Tiêu đê: Xin đăng ký làm ad cho KinhMôn SoS trên facebooK
Tên:   (Lạnh Lùng Vô Cảm) ( đã duyệt)
 ( trong quá trình thực tập)
FaceBooK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006863654018
Năm Sinh: 1992
Trường cấp 3 đã học: THPT Nhị Chiểu
Quê quán:Duy Tân - KinhMÔn
Nơi sống hiện tại :Làm việc tại JaPan
Đôi điều về bản thân: Thích  đi chơi, chơi game CF
Gmail: Bảo mật
Quyền hạn : Viết bài + Phê duyệt bài+ Xóa bài+ Mời thành viên. Làm CTV trên Face 
No comments

Powered by Blogger.