Tùng Con Kinh Môn dân đập đá chính hiệu

Tùng con dân chơi đập đá Kinh Môn Chính hiệu. Có biệt tài phá làng phá xom. Anh em gặp đối tượng này tốt nhất tránh xa.

                                                         Thông Tin Cơ Bản

No comments

Powered by Blogger.