Gửi các CTV Kinh Môn SoS


Để tránh các áp lực, cũng như những vấn đề không  xẩy ra đối với  các CTV gặp phải trong quá trình tắc nghiệp, chống lại những tệ nạn, tiêu cực... qua những bài viết. Mình quết định sẽ xóa chức năng chữ ký tự động " để ẩn danh cho người viết bài có nội dung nhậy cảm". Vì vậy kể từ nay các bạn sẽ tự mình ký tên sau mỗi bài viết.
Chú ý: Người viết bài phải ký tên theo đúng nịck gmail mà mình đăng ký dùng để viết bài. Cấm mạo danh người khác. SẼ bị xóa nick vĩnh viễn.
 Bạn phải biết rằng chỉ có người xem mới không biết được người viết đích thự bài này là ai. Nhưng các cộng tác viên khác thì biết rất rõ.( Vì đây là chế độ hiển thị của CTV)

                                                                                                 
                                                                            Người Viết: Kinh Môn SoSNo comments

Powered by Blogger.