Bị số lạ 0128.933.1522 nháy máy , Help me . Làm ơn giúp mình với !!!

 Tình hình là như thế này: Mấy hôm nay cứ 6h sáng -12h chưa và 11 h đêm cứ có thằng trẻ châu nào nó nháy đêu số mình mỗi ngày đều như vắt chanh, mỗi lần là 80 cuộc nhân với 3 lần  sáng , chưa, chiều tối. Đéo hiểu nó muốn gi`. Hiện nay mình đang muốn tìm thằng này để hỏi nó xem nó muốn gi`. Hay bạn nào giúp mình qua cơn hoạn nạn bằng cách gánh cho mình với.    Có ai dám gọi đến số này không ?
         0128.933.1522
   Ai biết số này là của ai pm cho mình nhé  qua fb
    https://www.facebook.com/sat.thu.3766

 S0128.933.1522 này thường dùng vào lúc 11h chưa đến 12h30
 khuya thì  T22h30- 23h50. Làm ơn nháy máy lại nó giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn

copyright KinhMônSoS 


No comments

Powered by Blogger.