Bổ sung thị trấn Minh Tân, Phú Thứ (Hải Dương) vào danh mục nâng loại đô thị

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về việc bổ sung thị trấn Minh Tân, Phú Thứ huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vào Danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020 theo đề nghị của UBND tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, xem xét đề nghị của UBND tỉnh Hải Dương,trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn: số 7855/VPCP-KTN ngày 19/9/2013 và số 3460/VPCP-KTN ngày 15/5/2014.
Được biết, theo đề án quy hoạch chung xây dựng đô thị Kinh Môn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì hướng quy hoạch chung đô 
thị Kinh Môn sẽ lấy lõi là thị trấn Kinh Môn mở rộng sang 2 thị trấn Phú Thứ và Minh Tân, tạo thành chuỗi phát triển đô thị. Đô thị lõi với 3 thị trấn làm trung tâm sẽ nâng cấp lên đô thị loại IV, từ đó làm cơ sở đưa toàn huyện Kinh Môn trở thành thị xã vào năm 2015 theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng của toàn tỉnh.

Theo đó, huyện Kinh Môn sẽ tập trung đầu tư phát triển cho các xã giáp ranh đô thị hóa cao, nhằm bảo đảm kế hoạch đến năm 2015 sẽ thành lập thị xã gồm 25 đơn vị hành chính (3 phường nội thị thành lập từ 3 thị trấn Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân và 22 xã); đến năm 2020 sẽ có 7 phường và 18 xã (4 phường thành lập mới từ các xã Hiệp An, Hiệp Sơn, Duy Tân, An Phụ. Dân số toàn đô thị đến năm 2020 đạt 180 nghìn người, trong đó 40% nội thị và mật độ dân số đạt 5.300 người/km2.
Tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%; chuyển đổi nghề để duy trì tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 90%.
Về phát triển nhà ở đô thị, khu vực nội thị cần thêm trên 120.000 m2 sàn nhà ở để đạt chỉ tiêu từ 17-21,5 m2 sàn/người.
Huyện phấn đấu hoàn thiện dự án Khu dân cư phía nam thị trấn Kinh Môn; kêu gọi đầu tư xây dựng các khu dân cư đô thị bắc thị trấn Phú Thứ, bắc thị trấn Kinh Môn, các khu dân cư mới tại các xã Phúc Thành, An Phụ, Hiệp Sơn...
Công văn số 6016/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v bổ sung thị trấn Minh Tân, Phú Thứ huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vào danh mục nâng loại đô thị giai đoạn 2012-2015 tại http://www.chinhphu.vn/
P/S:  Vậy là chỉ còn chỉ còn 6 năm 2020 một cái chớt mắt Phú Thứ và Minh Tân sẽ thành khu đô thị để xác nhập mở rộng, thành lập thị xã Kinh Môn. Huy vọng lúc toàn bộ 5 xã khu đảo mình sẽ có nước sạch để dùng, sẽ có điện sinh hoạt ổn định không nhảy múa theo nhịp điêu lúc ăn cơm hay nấu cơm nữa,.. Và quan trọng nhất là môi trường sống sẽ không còn bị ô nhiêm. 6 Năm một cái chớp mắt ây ma`.

 Mình nhớ ngày xưa quá cái thời cấp 3 đèo nhau hơn Trăm Cân đi chơi khắp nơi,  trên chiếc xe cọc cạch  hay Chèo tường vào bẻ trộm hoa sữa tại trường. Nay hết rồi dù đã có xe máy. ở trong nhà cho đỡ bụi. Nói thế thôi chiều nên Minh Tân đá bong đê.

Bản tin môi trường Kinh Môn SoS khu vực Nhị Chiểu

No comments

Powered by Blogger.