Hải Dương: Trưng bày hơn 200 bức ảnh, bản đồ, hiện vật lịch sử về chủ quyền biển đảoThực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 57/BVHTTDL-DSVH ngày 04/6/2014 và Kế hoạch số 598/KH-SVHTTDL ngày 12/6/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương; kế hoạch số 56/KH-BT ngày 13/6/2014 của Bảo tàng tỉnh Hải Dương về việc tổ chức trưng bày chuyên đề “Chủ quyền biển đảo Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử”, trước sự việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép thăm dò dầu khí trong vùng biển Việt Nam.
Bảo tàng tỉnh Hải Dương tổ chức đợt trưng bày lưu động tại 3 địa điểm trên địa bàn tỉnh. Thời gian từ 14/7 đến 30/8/2014, cụ thể như sau:
- Tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thanh Miện dự kiến từ 14/7 đến 20/7/2014.
- Tại Bảo tàng Hải Dương từ ngày 23/7 đến 29/7/2014
- Tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã Chí Linh dự kiến từ ngày 5/8 đến 14/8/2014.
Trưng bày chuyên đề gồm 4 chủ đề:
- Chủ đề 1: Chủ quyền biển đảo Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử.
- Chủ đề 2: Một số hình ảnh, tư liệu về sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam.
- Chủ đề 3: Biển đảo và người chiến sỹ Hải Quân
- Chủ đề 4: Hải Dương với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc.
Với mục đích tuyên truyền, giới thiệu đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, nhằm nâng cao ý thức và khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu nước, ý chí quyết tâm của quân và dân Hải Dương đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.- Tại Bảo tàng Hải Dương từ ngày 23/7 đến 29/7/2014

Sáng ngày 23/7/2014, tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương đã tổ chức khai mạc triển lãm Chủ quyền biển đảo Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử.
Triển lãm trưng bày trên 200 hình ảnh, bản đồ, bản trích, tư liệu, hiện vật lịch sử với 4 nội dung chính gồm: Chủ quyền Việt Nam - những bằng chứng lịch sử; một số hình ảnh, tư liệu về sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển Việt Nam; biển đảo và người chiến sĩ Hải quân; Hải Dương với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Trong đó có nhiều tư liệu lần đầu tiên giới thiệu tại Bảo tàng Hải Dương như bộ sưu tập bản đồ cổ Châu Á, Việt Nam và Trung Quốc do các nước phương Tây, Trung Quốc, Việt Nam xuất bản từ năm 1754 đến 1975; các văn bản tài liệu như Châu bản của nhà Nguyễn (từ 1802 - 1945); Sách phủ biên tạp lục của nhà bác học Lê Quý Đôn biên soạn năm 1776; bộ sảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng các hoạt động của Cảnh sát Biển Việt Nam; Kiểm ngư Việt Nam đang thực thi pháp luật trên biển.
Tháng 8 năm 2013, Bảo tàng tỉnh Hải Dương cũng đã phối hợp với Bảo tàng Hải quân tổ chức trưng bày chuyên đề: "Biển đảo và người chiến sỹ Hải quân - Hải Dương với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ Quốc". Triển lãm là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tôn vinh những đóng góp to lớn của các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Triển lãm diễn ra từ ngày 23/7-29/7/2014.

copyright KinhMônSoS

No comments

Powered by Blogger.