Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch tại Hải Dương

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch tại tỉnh Hải Dương đã được UBND tỉnh Hải Dương chính thức thông báo trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương.


Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch tại tỉnh Hải Dương

Theo đó, UBND tỉnh nhất trí việc tổ chức bắn pháo hoa tại địa bàn thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, cụ thể như sau:
- Tại thành phố Hải Dương: Tổ chức 02 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời gian từ 15 đến 17 phút tại khu vực: Công viên Hồ Bạch Đằng và Quảng trường 30 tháng 10 (khu đô thị phía Tây, thành phố Hải Dương).

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch tại tỉnh Hải Dương (ảnh minh họa)

- Tại thị xã Chí Linh: Tổ chức 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời gian từ 15 đến 17 phút tại khu vực Hồ Mật Sơn, phường Sao Đỏ.
- Tại công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch (Trên địa bàn huyện Kinh Môn): Tổ chức 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời gian từ 15 đến 17 phút tại khu vực Cầu Hoàng Thạch cũ.


 Thảo luân trên FB: https://www.facebook.com/KinhMon.S0S/posts/843690865672023

Bản tin môi trường Kinh Môn SoS khu vực Nhị Chiểu

No comments

Powered by Blogger.