Bổ sung 10 tỷ đồng nâng cấp 2 đô thị loại IV cho thị trấn Kinh Môn mở rộng và TT Buôn Trấp


     Bộ Tài chính vừa bổ sung kinh phí nâng cấp đô thị loại IV cho 2 địa bàn là thị trấn Kinh Môn mở rộng thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, mỗi tỉnh được nhận 5 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ chi nâng cấp đô thị.

  Các tỉnh thực hiện rút dự toán ngân sách tại Kho bạc nhà nước theo Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính.
Trước đó, Bộ Xây dựng có Quyết định số 1522/QĐ-BXD ngày 23/12/2014 và Quyết định số 1580/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 về việc công nhận thị trấn Kinh Môn mở rộng thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và và thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk là đạt chuẩn đô thị loại IV.
P:/s: Trắc đây là một phần nguyên nhân mà từ thị trấn Minh Tân đi qua thị trấn Phú Thứ rồi đến tận cầu mới để sang Kinh Môn đường xá ngày càng bụi bẩn. Các xe chở đất đá rồi than để vật liệu rơi vãi đầy đường. Sắp tết rồi mà không khí càng ngày càng bửn thì sống sao đây?  Hy vong mọi việc sẽ sớm hoàn tất để Nhị Chiểu mình tránh khỏi tình trạng bửn thỉu này. Tết rồi phải  ra khỏi  nhà để đi chơi tết chứ. 

Diễn đàn FB https://www.facebook.com/KinhMon.S0S/posts/850293948345048

Bản tin môi trường Kinh Môn SoS khu vực Nhị Chiểu

No comments

Powered by Blogger.