Quyên góp, ấn like hay viết bài để ủng hộ trang tin tức KinhMôn phát triển
PayPal secure payments.


Mọi các nhân, tổ chức đống ghóp trang sẽ được ghi nhận. Tất cả số tiền đó để phát triển trang tin tức này.


Tuyển các cộng tác viên viết bài cho Kinh Môn SosBản tin môi trường Kinh Môn SoS khu vực Nhị Chiểu

No comments

Powered by Blogger.