Hôm nay là ngày bao nhiêu âm, mấy giờ rồi nhỉ ?


Lịch âm hôm nay , lịch âm , thời gian ,lịch âm 2014, lịch âm hôm nay la gì , lịch âm hôm nay là , lịch âm hôm nay là ngày bao nhiêu,xem lịch âm 2014
Hôm nay là ngày bao nhiêu ?

Mấy giờ rồi nhỉ?


Lịch âm hôm nay là ngay bao nhiêu ? 
Âm lịch là loại lịch dựa trên các chu kỳ của tuần trăng. Loại lịch duy nhất trên thực tế chỉ
thuần túy sử dụng âm lịch là lịch Hồi giáo, trong đó mỗi năm chỉ chứa đúng 12 tháng Mặt Trăng. Đặc trưng của âm lịch thuần túy, như trong trường hợp của lịch Hồi giáo, là ở chỗ lịch này là sự liên tục của chu kỳ trăng tròn và hoàn toàn không gắn liền với các mùa. Vì vậy năm âm lịch Hồi giáo ngắn hơn mỗi năm dương lịch khoảng 11 hay 12 ngày, và chỉ trở lại vị trí ăn khớp với năm dương lịch sau mỗi 33 hoặc 34 năm Hồi giáo. Lịch Hồi giáo được sử dụng chủ yếu cho các mục đích tín ngưỡng tôn giáo. Tại Saudi Arabia lịch cũng được sử dụng cho các mục đích thương mại.
Phần lớn các loại lịch khác, dù được gọi là “âm lịch”, trên thực tế chính là âm dương lịch. Điều này có nghĩa là trong các loại lịch đó, các tháng được duy trì theo chu kỳ của Mặt Trăng, nhưng đôi khi các tháng nhuận lại được thêm vào theo một số quy tắc nhất định để điều chỉnh các chu kỳ trăng cho ăn khớp lại với năm dương lịch. Hiện nay, trong tiếng Việt, khi nói tới âm lịch thì người ta nghĩ tới loại lịch được lập dựa trên các cơ sở và nguyên tắc của lịch Trung Quốc, nhưng có sự chỉnh sửa lại theo UTC+7 thay vì UTC+8. Nó là một loại âm dương lịch theo sát nghĩa chứ không phải âm lịch thuần túy.
Do âm lịch thuần túy chỉ có 12 tháng âm lịch (tháng giao hội) trong mỗi năm, nên chu kỳ này (354,367 ngày) đôi khi cũng được gọi là năm âm lịch.
 • Lịch âm hôm nay

 • Ngày âm hôm nay là ngày mấy

 • Ngày âm hôm nay là

 • Lịch âm

 • Âm lịch

 • Âm lịch hôm nay

 • Âm lịch hôm nay là

 • Âm lịch hôm nay là bao nhiêu

 • Lịch âm dương

 • Lịch âm 2014

 • Lịch âm dương 2014

Bản tin môi trường Kinh Môn 24h

No comments

Powered by Blogger.