Xi măng Phúc Sơn Kinh Môn- Hải Dương xả thẳng khói ra môi trường.

Hôm nay lúc 3 giờ chiều tôi đi qua nhà máy xi măng phúc sơn thì đúng lúc nhìn thấy nhà máy xả bụi!thử hỏi người dân sống thế nào với môi trường như thế này bà con hãy chia sẻ để tẩy chay những nhà máy độc hại và công nghệ của trung quốc????????

Nguồn FB : Phùng Văn Định


Kênh giải trí Kinh Môn - Hải Dương 24H

No comments

Powered by Blogger.