30/4 nhớ lời Bác dạy “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một!”


Đúng ngày này cách đây 42 năm, chúng ta đã làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 – viết nên một trang sử hào hùng chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc.


42 năm sau chiến thắng vĩ đại đó và sau 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Sự ổn định về chính trị cùng khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh bằng những chính sách hết sức cụ thể như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đặt ra đã cho thấy sự tự tin vào nội lực của cả hệ thống chính trị đã và đang tạo ra những bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Bản Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phần 1Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật giản dị, nhưng lại giàu tính triết lý, gói trọn cả niềm tự hào, tự cường dân tộc của bao người dân đất Việt.
Đó là chân lý về độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể hiện tinh thần đoàn kết cao độ của toàn dân tộc Việt Nam từ bao đời nay. Đối với dân tộc Việt Nam, một quốc gia thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ còn là một giá trị hết sức thiêng liêng, được bảo vệ và giữ gìn bởi  xương máu, sức lực của biết bao thế hệ người Việt Nam.

Những việc cần làm ngày 2 /9/1945 phần 2Di Chúc của Hồ Chí Minh "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một"
Kênh Tin Tức, Giải Trí - Hải Dương 24H

No comments

Powered by Blogger.