Hải Dương ép cả trẻ sơ sinh phải đóng tiền làm đường nông thôn mới.
Liên quan việc chính quyền xã An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương ép cả trẻ sơ sinh phải đóng tiền làm đường nông thôn mới, lãnh đạo huyện cho rằng, số tiền người dân phải đóng so với tổng giá trị để xây dựng An Bình thành nông thôn mới không phải là cao.Kênh Tin Tức, Giải Trí - Hải Dương 24H

No comments

Powered by Blogger.