Thủ Tướng Phạm Văn Đồng Nói Về Trung Quốc " kẻ thù muôn đời của dân tộc Việt Nam 'Thủ tướng nói về thời gian thuê đất đặc khu Kinh Tê


Đặc khu kinh tế: Cho thuê đất 99 năm bằng 2 thế hệ người Việt"Thời hạn cho thuê đất tại các đặc khu tối đa 99 năm là một chính sách rất tệ, Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=o4X_o... không nên áp dụng. Tôi thử hỏi, với thời buổi công nghệ thay đổi nhanh chóng; Cách mạng 4.0 đang diễn ra, ai dám đảm bảo mình sẽ vẫn làm ngành đó, lĩnh vực đó trong 99 năm bằng gần 2 thế hệ người Việt, 3 - 4 vòng đời sản phẩm". Hãy quay về quá khứ đâu xa, cuộc chiến tranh 1979 mà Trung Quốc đã vô cơ gây ra cho Việt Nam.

Thủ tướng nói về thời gian thuê đất Đặc Khu Kinh Tế

Đàm phán với Hoa Kỳ. cho đến khi đàm phán Hiệp định Paris và sau khi Nixon thất bại hoàn toàn cho vụ đánh bom B-52 tại Hà Nội Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list... và các nơi khác, tại thời điểm đó có dấu hiệu mới .. Thỏa thuận Paris năm 1973 được cho là bạn có thể thấy chúng ta có muốn Hòa bình không. Và bây giờ để nói là .. sau khi chiến thắng mùa xuân chúng ta có một cuộc chiến tranh mới
Ở đây cũng phải nói, chúng ta muốn hòa bình ở mọi mức độ. Ở Campuchia, tay sai Bắc Kinh Ponpot đã xâm chiếm biên giới phía tây nam đất nước của chúng tôi. Trên lãnh thổ của chúng ta, tội ác không thể dung thứ được. Mặc dù vậy, chúng tôi kiên trì đàm phán với họ để có quan hệ bình thường giữa hai nước, nhưng họ tin rằng đây là một dấu hiệu của sự yếu đuối để họ thúc đẩy chiến tranh hùng mạnh này. Buộc chúng tôi phải chiến đấu và chống lại sự bảo vệ vì sự an toàn của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam điều này rất rõ ràng. Vì vậy, bây giờ chúng ta một mặt là tập trung tất cả các lực lượng để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng thời chúng ta phải tỉnh táo, phải luôn luôn sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ đất nước yêu dấu của họ .. và tôi sẽ nói nhiều hơn là Hòa bình không thể bị phân chia, để chúng ta phải cố gắng làm như vậy, góp phần duy trì hòa bình trong khu vực. Đó là mục tiêu, hướng đi của các hoạt động ngoại giao của chúng tôi hiện nay và trong quá khứ mà tất cả các bạn đều nhận thức rõ. Tóm lại .. Nhân dân Việt Nam trong thời đại này có quyết tâm lớn để quyết tâm làm hết sức mình. Để bảo vệ tự do và độc lập thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp độc lập và dân chủ hòa bình và tiến bộ xã hội khu vực và thế giới. Xin cảm ơn bạn Thủ tướng Phạm Văn Đồng Negotiations with the United States. until the at the Paris Agreement negotiations and after Nixon failure completely for the bombing by B-52 in Hanoi and elsewhere, at that time new sign be ..the Paris Agreement of 1973 is said to you can see is do we want Peace. And now to say is .. after winning the spring we have a new war Here also have to say, we want peace to any extent. In Cambodia Ponpot Beijing minions have invaded southwest border the country of our. On the our territory it crimes can not be tolerated. Even so we persevered negotiate with them to have normal relations between the two countries, but they it believe that this is a sign of weakness so that they it promote as this powerful war. Forcing us to fight back and fight back to the of protection for the security of the Socialist Republic of Vietnam this is very clear,. so is that we now On the one hand is to concentrate all forces to build Socialism. At the same time we must be alert, must always ready to fight for the of protection their beloved country .. and I will say more is Peace can not be divided, so that we must try to do so, contribute to maintaining peace in the region. That is the goal, the direction of our diplomatic operations now and in the past that all of you are well aware. In summary .. Our peoples Vietnamese in this era has large determination to great determination to do their best .To protect the freedom and independence make implementation building Socialism, same time its positive contribution to the cause of national independence and peace democracy and social progress in the region and the world. Please Thank you Prime Minister Pham Van Dong

Kênh Tin tức Không Kiểm Duyệt ----------------------------------------­-------------------------------- Subscribe! ►https://goo.gl/twq2o4 Like me on Facebook! ►https://www.facebook.com/HaiDuong24H.NET ----------------------------------------­-------------------------------- Rất cảm ơn các bạn đã xem video, nếu các bạn thấy hay hãy like, share, đăng ký kênh và comment đóng góp cho mình nhé.
Kênh Tin Tức, Giải Trí - Hải Dương 24H

No comments

Powered by Blogger.