Dương Thanh vị anh hùng xứ Nghệ - Khát Vọng Non Sông

Dương Thanh là một vị hào trưởng của đất Hoan Châu (đất này nay thuộc Nghệ An) và cũng là người được nhà Ðường cho làm Thứ Sử của châu này. Dương Thanh vốn là một hào trưởng có thế lực, dòng dõi có người đã từng làm thứ sử Hoan Châu. Viên đô hộ An Nam là Lý Tượng Cổ (tông thất nhà Đường) không thích ông, điều về phủ thành Tống Bình (Hà Nội) làm nha tướng để kiềm chế.


Bản đồ Giao Châu lúc đó

Ngược dòng lịch sử, vào thế kỷ thứ 9, nhà Đường đã đô hộ nước ta, bắt nhân dân ta phải sống trong cảnh cực khổ lầm than. Dương Thanh vốn là một hào trưởng có thế lực, dòng dõi có người đã từng làm thứ sử Hoan Châu. Viên đô hộ An Nam là Lý Tượng Cổ -tông thất nhà Đường – Trung Quốc không thích ông, điều về phủ thành Tống Bình nay thuộc thành phố Hà Nội làm nha tướng để kiềm chế.ẢNH VẼ DANH TƯỚNG DƯƠNG THANH

Nổi dậy


Dương Thanh vốn là một hào trưởng có thế lực, dòng dõi có người đã từng làm thứ sử Hoan Châu. Viên đô hộ An Nam là Lý Tượng Cổ (tông thất nhà Đường) không thích ông, điều về phủ thành Tống Bình (Hà Nội) làm nha tướng để kiềm chế.

Năm 819, nhân được giao 3000 quân đi đánh người Tày, Nùng, Tráng ở Hoàng Động -Tây Bắc ngày nay. Thừa dịp, Dương Thanh cùng con là Dương Chí Liệt và thủ hạ thân tín là Đỗ Sĩ Giao đồng mưu kêu gọi binh sĩ không nên đi đánh người Hoàng Động mà phản lại Lý Tượng Cổ. Được các binh sĩ ủng hộ, ông mang quân về đánh chiếm phủ thành Tống Bình, giết chết quan đô hộ Lý Tượng Cổ cùng hàng nghìn thuộc hạ, chiếm Giao Châu.

Thất bại

Nhà Đường phải vờ tha tội, phong Dương Thanh làm thứ sử Quỳnh Châu thuộc đảo Hải Nam để điều ông ra khỏi Tống Bình. Nhưng Dương Thanh không mắc mưu đó, quyết giữ thành Tống Bình.Nhà Đường phải điều quân do Quế Trọng Vũ sang đàn áp, dùng kế li gián để cô lập Dương Thanh. Quế Trọng Vũ tìm cách mua chuộc một số tướng sĩ dưới quyền để cô lập ông. Cuối cùng, Trọng Vũ đánh chiếm lại phủ thành. Dương Thanh cùng con là Dương Chí Trinh bị Trọng Vũ bắt giết.Tuy thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa đã thể hiện ý chí, tinh thần yêu nước, ý chí vì độc lập tự do của người Việt lúc bấy giờ, để lại niềm tự hào cho thế hệ con cháu và nhân dân Việt Nam ngàn đời sau.Hiện nay, ngoài việc thờ người anh hùng dân tộc Dương Thanh, tại đền thờ còn có nhiều bài vị khác.Sự tiến bộ xã hội ở đâu khi chúng ta tăng giờ làm và giảm tiền lương của người lao động?
Vlog Không Kiểm Duyệt
「 Hãy like và share để video được lan toả 」 ----------------------------------------­-------------------------------- Like me on Facebook! https://www.FB.com/NguoiKeChuyenOfficial/
web:
https://www.nguoikechuyenofficial.com/
----------------------------------------­-------------------------------- 
Rất cảm ơn các bạn đã xem video, nếu các bạn thấy hay hãy like, share, đăng ký kênh và comment đóng góp cho mình nhé.
Vlog Người Kể Chuyển Official

No comments

Powered by Blogger.